• Dane rejestrowe

VACO sp. z o. o.
ul. Dąbrowskiego 44
50-457 Wrocław

NIP: 894-14-42-800 

REGON 930876927

KRS 0000262000 Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział gospodarczy

Kapitał zkładowy wpłacony w całości: 470 000 zł