Jesień – jest coraz chłodniej, a dni stają się coraz krótsze. Te dwa czynniki powodują, że wszelkiego rodzaju małe zwierzęta szukają dla siebie schronienia, gdzie będą mogły bezpiecznie przezimować. Dla dużych zakładów produkcyjnych, szczególnie tych położonych gdzieś na obrzeżach miast, okres jesienny niesie za sobą zagrożenia wynikające z obecnością gryzoni np. w halach produkcyjnych. Szczury i myszy potrafią przecisnąć się nawet przez najmniejszą szczelinę, dlatego tak ważne jest zabezpieczenie naszych budynków przed możliwością wtargnięcia tych szkodników. W tym celu szczególnie jesienią należy przeprowadzać zabiegi deratyzacyjne, które bardzo skutecznie eliminują problem pojawiania się gryzoni. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, w którym opisujemy szczegółowo ten temat. Deratyzacja jesienią – kogo dotyczą? Na początku warto wskazać kto jest zobligowany do przeprowadzenia deratyzacji jesienią. Obowiązek ten obejmuje obszary zabudowane z budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, usługowymi i handlowymi, a deratyzacja w tego typu obiektach powinna być przeprowadzana regularnie, przynajmniej 2 razy do roku. Obowiązek dopilnowania, aby takie zabiegi zostały przeprowadzone spoczywa na właścicielach nieruchomości, którzy są rozumiani także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jak również jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub w użytkowaniu. Działania profilaktyczne Zanim przystąpimy do zastosowania preparatów i środków deratyzacyjnych, muszą zostać wykonane działania profilaktyczne zapewniające szkodnikoszczelność obiektu. Chodzi tutaj przede wszystkim o usunięcie wszelkich nieszczelności, które są w ścianach, oknach, drzwiach, otworach technologicznych oraz ściekach i kratkach kanalizacyjnych. Dokładne uszczelnienie ubytków jest wymagane, aby działania deratyzacyjne mogły zostać przeprowadzone. W przeciwnym wypadku działania firmy DDD, która zostanie zatrudniona do przeprowadzenia deratyzacji mogą nie przynieść pożądanych skutków. Działania profilaktyczne polegają na rozstawieniu w wyznaczonych strefach obiektu urządzeń monitorujących obecność gryzoni, takich jak stacje deratyzacyjne i chwytacze żywołowne. Celem monitoringu jest niedopuszczenie przeniknięcia szkodników do obiektu. Zabiegi deratyzacyjne – na czym polegają? Kiedy już zostaną zapewnione odpowiednie warunki do wykonania usługi i wszelkie nieszczelności zostaną usunięte, można przejść do wykonywania zabiegów deratyzacyjnych. Czynności likwidacyjne wymagają zastosowania m.in. środków chemicznych oraz fizycznych, np. pułapek czy specjalnie przygotowanych lepów. Urządzenia mechaniczne są popularne zwłaszcza przy deratyzacji mieszkań, z kolei w dużych obiektach stosuje się najczęściej metody chemiczne lub połączenie tych dwóch. Stosowane preparaty (przynajmniej tak jest w przypadku VACO) zatwierdzone zostały przez Ministerstwo Zdrowia, dlatego są w pełni bezpieczne. Jesienna deratyzacja – przez kogo może zostać przeprowadzona? Decydując się na wykonanie takiej usługi przede wszystkim powinniśmy zadbać o to, aby firma, z którą podejmujemy współpracę była rzetelna i miała doświadczenie w branży. Istnieje wielu usługodawców, którzy przeprowadzają deratyzacje jesienią, ale nie oferują przed i po usłudze wsparcia w działaniach profilaktycznych. Tak wykonane zabiegi będą skuteczne tylko na chwilę i nie wyeliminują problemu. Wyeliminowanie zagrożenia to często długotrwały proces, który wymaga regularnych kontroli.