We wszystkich miastach w Polsce wyznaczone są terminy obowiązkowej deratyzacji. Akcje deratyzacyjne prowadzone są zazwyczaj trzy razy w roku:

  • na wiosnę (marzec – kwiecień)
  • latem (lipiec – sierpień)
  • jesienią (listopad – grudzień).

Akcje mają na celu ograniczenie populacji gryzoni w mieście. Obecność gryzoni zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu mieszkańców oraz przyczynia się do rozprzestrzeniania groźnych chorób. Wpływa również na wizerunek miasta.


Działania Administracji w usuwaniu gryzoni, będą skuteczne tylko we współpracy z przedsiębiorcami, zarządcami nieruchomości i mieszkańcami w zakresie dbania o czystość miejsc, w których żyją, spożywają posiłki oraz których wspólnie użytkują.


Zarządcy nieruchomości, przedsiębiorcy, właściciele sklepów i lokali gastronomicznych powinni przestrzegać i dopilnować kilku ważnych aspektów czystości.

7 ważnych zasad czystości

DOPILNUJ!

  1. Umieszczania wszelkich odpadów, a w szczególności odpadów żywnościowych, wyłącznie w przeznaczonych do tego pojemnikach.
  2.  Szczelnego zamykania klap pojemników.
  3. Zachowania czystości w miejscach gromadzenia odpadów.
  4. Dbania o właściwą ilość pojemników i odpowiednią częstotliwość ich opróżniania.
  5. Umieszczania odpadów kuchennych i przeterminowanej żywności w osobnych, specjalnie oznakowanych pojemnikach i przekazywania uprawnionym podmiotom.
  6. Zabezpieczania obiektów przed szkodnikami.
  7. Rzetelnego wykonywania obowiązków deratyzacji.


We Wrocławiu obowiązkowa deratyzacja przeprowadzana jest w terminach:
• Od 15 marca do 1 kwietnia
• Od 1 lipca do 15 lipca
• Od 15 listopada do 1 grudnia.