Muszki owocówki kojarzą się z końcem lata i początkiem jesieni. Najczęściej pojawiają się tam, gdzie są dojrzałe owoce. W obiektach przetwarzających lub produkujących żywność, plaga muszek owocówek może pojawić się również zimą.

 

Niewielkie ale uciążliwe.

Muszka owocówka - (Drosophila melanogaster) jest małym owadem z rzędu muchówek o długości zaledwie 2-3 mm. Żywi się drożdżami powstającymi na psujących się produktach oraz cukrami z owoców i warzyw. Receptory węchowe umieszczone na czułkach, pozwalają jej z kilkunastu metrów wyczuć woń etanolu oraz octanu etylu, będących produktami fermentacji zachodzącej w owocach.

Owady te bardzo szybko się rozmnażają. Samica muszki owocówki składa jednorazowo około 60 jaj, które po 12-15 godzinach przeistaczają się w larwy. Larwy wylęgają się w temperaturze powyżej 15 stopni i po czterech dniach mamy znowu dorosłe osobniki. Muszki te mogą żyć nawet 60 dni.

Jak nie dopuścić do inwazji muszek owocówek?

Oto kilka prostych zasad, których przestrzeganie pozwoli skutecznie uniknąć tego problemu.

Najczęściej jaja lub larwy owocówki trafiają do domów lub obiektów złożone na owocach i warzywach – również świeżych. Dlatego w miarę możliwości należy przechowywać te produkty w chłodniach lub lodówkach. W przypadku zakładów należy unikać długotrwałego wystawiania na rampach przeładunkowych.

Dzięki temu owoce i warzywa dłużej utrzymają swoją świeżość i są zabezpieczone przed szkodnikami. Pojemniki w których przechowywane będą produkty należy dokładnie umyć, aby uniknąć przypadkowego przeniesienia larw i jaj.

Ponieważ muszki żerują w nadpsutych produktach, powinno się usuwać je jak najszybciej, najlepiej do pojemników na odpady znajdujących się na zewnątrz budynku. Nie rzadziej niż raz na dzień.

Pamiętajmy aby pojemniki z sokami, napojami, przetworami z owoców, warzyw i innymi produktami były zawsze szczelnie zamknięte. W domach wystarczy zachowanie czystości na blatach i podłogach. W zakładach dodatkowo trzeba dbać o czystość kratek ściekowych – powinny być regularnie czyszczone i dezynfekowane. Powierzchnie mające kontakt z żywnością (np. blaty, zlewy) należy myć i dezynfekować tak często jak to możliwe.

Zalecane jest założenie siatek ochronnych w oknach.

A jeżeli już pojawiły się muszki owocówki? Co zrobić?

Jednym ze sposobów są metody mechaniczne.

Pułapkę na muszki owocówki można kupić lub wykonać samemu. Dobrym sposobem jest miseczka, do której wlewamy około 1 cm octu i 1 cm płynu do mycia naczyń. Pułapki takie pozostawiamy w pobliżu miejsca gdzie zauważyliśmy muszki – jednak w bezpiecznej odległości (możliwość rozlania) od żywności.

Dodatkowo można zastosować listki mięty lub miętowy odświeżacz do samochodów – muszki owocówki nie przepadają za tym ostrym zapachem.

Skuteczna i gotowa do użycia pułapka do wykorzystania w domu znajduje się tutaj.

Pułapka do zastosowań profesjonalnych jest tutaj.

 

Środki chemiczne – jak stosować?

Raczej nie stosujemy ich w domach.

Preparaty dezynsekcyjne są szkodliwe w przypadku bezpośredniego kontaktu i jeżeli zdecydujemy się na ich użycie, należy:

1. usunąć z powierzchni poddanej opryskom wszelkie produkty żywnościowe, które mogłyby ulec skażeniu;
2. usunąć zainfekowane owoce, które są miejscem rozmnażania owadów,
3. dokładnie umyć wszystkie powierzchnie i poddać opryskowi. Odczekać dwie godziny, a następnie dokładnie wywietrzyć pomieszczenia, w których miał miejsce oprysk.
4. ponownie umyć wszystkie powierzchnie, które będą miały kontakt z żywnością.

Preparat do oprysku jest tutaj.

Muszka owocówka nie jest szkodnikiem sanitarnym. Jej aktywność w głównej mierze można niwelować zwiększając szkodnikoszczelność oraz likwidując warunki do rozmnażania.