• Zwroty i reklamacje

Zwroty towaru:

Sklep VACO zgodnie z prawem wynikający z ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. Nr 22, poz. 271) umożliwia zwrot zamówionego towaru.

Z zakupionego towaru możecie Państwo zrezygnować bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

Rezygnację należy zgłosić poprzez przesłanie e-maila na adres zamowienia@sklepvaco.pl o odstąpieniu od umowy.

Niezwłocznie należy na własny koszt odesłać zamówiony towar na adres naszego Magazynu: 

VACO sp. z o.o

ul. Główna 1a, 51-180 Psary (k. Wrocławia)